ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา - Sri Ayodhaya ภาค 1 ตอนที่ 1 [1/6]

เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2021
#ศรีอโยธยา #SriAyodhaya #ละคร
ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะดำเนินเรื่องผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละคร 4 คน คือ ' ดร.พิมาน ขัติยมงคล ' (อนันดา เอเวอริ่งแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี , ' วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ ' ดารานักร้องแนว K-POP (จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร) , ' รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์ ' อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ (รัดเกล้า อามระดิษ) และ ' ดร.อาคม พงษ์อยุธย์' นักโบราณคดี (อาณัตพล ศิริชุมแสง) ซึ่งชะตากรรมได้นำพาทั้ง 4 ชีวิตเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ลึกลับอันน่าพิศวง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนต้องค้นหาข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และ ค้นพบความจริงในอดีตชาติของตนเอง
ทั้งนี้ ในอดีตจะดำเนินเรื่องผ่าน ๓ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักร "ศรีอยุธยา" จนถึงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรพม่า จนกระทั่ง "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง"กรุงเทพมหานคร"เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์
รายชื่อนักแสดง
ธีรภัทร์ สัจจกุล : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ศรราม เทพพิทักษ์: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นพชัย ชัยนาม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล : สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(ขุนหลวงหาวัด)
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
วฤธ หงสนันทน์ : สมเด็จพระภูมินทราชา/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ/สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ : สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8(พระเจ้าเสือ)
หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล : สมเด็จพระเพทราชา
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร : กรมหลวงอภัยนุชิต (พระพันวัสสาใหญ่)
สินจัย เปล่งพานิช : กรมหลวงพิพิธมนตรี(พระพันวัสสาน้อย)
วรนุช ภิรมย์ภักดี : เจ้าฟ้าสังวาลย์
เขมนิจ จามิกรณ์ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา
ปกรณ์ ลัม : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)
พิมดาว พานิชสมัย : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี)/พลอยนภา เทพพลกุล
อนันดา เอเวอริ่งแฮม : พระพิมานมงคลสถาน/ดร. พิมาน ขัติยมงคล
รัดเกล้า อามระดิษ : กรมขุนวิมลภักดี (เจ้าแมงเม่า)/ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง พวงร้อย อุทัยวงศ์
จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์
อาณัตพล ศิริชุมแสง : หลวงไกรชาญฤทธิ์/ดร. อาคม พงษ์อยุธย์
อภิสร สุขวัฒนาศัย : กรมหมื่นเทพพิพิธ(พระองค์เจ้าแขก)
ภัทรพงศ์ เวศกามี : กรมหมื่นจิตรสุนทร(พระองค์เจ้ามังคุด)
ภาวิดา มอริจจิ : แม่นางทองประศรี
รฐา โพธิ์งาม : เจ้าจอมราตรี
อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ : มหาดเล็กในเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร
วิวิศน์ บวรกีรติขจร : กรมหมื่นสุนทรเทพ(พระองค์เจ้ารถ)
สรวิศน์ ทองมาก : กรมหมื่นเสพภักดี(พระองค์เจ้าปาน)
ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ : คุณทองหยิบ
กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา (วัยเด็ก)
ณัฐิดา รัตนภิรมย์ : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี) (วัยเด็ก)
นิภาภรณ์ ฐิติธนการ : เจ้าจอมแข/นรี ไตรรัตนดำรงค์
อาทิตยา บุญยะเลี้ยง(กระต่าย อาร์สยาม) : ลูกจันทร์
พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง : นายชอบ
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ : นายเชิด
รภัสสิทธิ์ สุวิวัฒน์ชัย : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร (วัยเด็ก)
กันตพงศ์ เจริญสุข : พระพิมานมงคลสถาน (วัยเด็ก)
ปิยะ เศวตพิกุล : พระกำนัลนารี (สังข์)
สุรพล พูนพิริยะ : เจ้าพระยาพลเทพ
สาวิกา ไชยเดช : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี / สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล : คุณหญิงบัว (รับเชิญกิตติมศักดิ์)
ชินมิษ บุนนาค : นายบุนนาค
ทิน โชคกมลกิจ : พระเจ้าอลองพญา
ทองเอก ปิยะวาท : พระเจ้ามังระ /อุปราชมังระ
โจนาธาน โฮลแมน : มังมหานรธา

ความคิดเห็น